Balu-túra 2020.VII.11-12.

Találkozó Pestenvalahol ésvalamikor Tomimegmondja. (meg bizony: VII.11. szombat 8:30 – M1-M7 kivezető, MOL-kút/McDöglesz, a szokásos találkozóhelyünk. Indulás 9:00)

Teletank üreshólyag üreszacsi.

Puszipacsi induljunkmeg autópálya.Jóidövan jólhaladunk.Azmegmitcsinál vigyázzatok suzukispicsa húb+. Ittaviadukt tízharmincrakellérkezni.Molbenzinkút énittleszek holvannakmár megintkésnek.Hallomjönnek navégremár.Tankoljunkmeg mértodaállsz százaskellbele eztsemtudod.OttaBalu menjünkoda.Puszipacsi holaszállás Nemtudomhol majdkialakul.Zakopánébanismindigvan ittmiértnelenne.Komplettház pakoljunkbe.Azaszobanemjó akkorazutcánalszol mégisjólessz.Rezidencia Szilvikevár vanbodzaszörp megmiegymás.Motorrafel induljunkmeg.Huszonötkilóméter Bugaszeg téglamúzeum.Húb+mennyitégla megmégsokminden.Ebédeljünk nemtudommilesz.Jóakaja éneztnemszeretem akkoréhendöglesz.Körülnézünk sokmindenvan.Innenhova azt nem tudom mehetünkis vagypancsolás jóleszavíz.Írányaszállás motorlerak innengyalog.Demesszevan akkorittmaradsz.Vanpálinka megsöris borisakad.Árpiraiszunk ezazelső.Töltsmégegyet mekkorapohár csaknyolccentes ebbőlbajlesz.Holagrillsütő holafaszén holagyújtós holvagyokén.Tegyélrászenet mostagyújtós soklesszaz majdéntudom kurváraég igyunkegyet.Ittazoldalas teddrá majdkésöbb jólesszaz.Holazöldség aztissütünk nekemaznemkell nehisztizzé Boginaklessz.Ezdejóvolt csapassukszét egészség.Bulihajnalig vagyameddigjólesik.Másnapreggel dögléshatig vagytovább.Bőségesreggeli teknikanap szabadprogram.Mindenkiaddigmarad ameddigjólesik.Lesszméginfó majdjelentkezem.

Balu